Villas Adagio

Lokacija: Rojnići , Istra
Godina građenja: pet kuća 2013. i 4 kuće 2016.