Usluge

NEKRETNINE

Gradnja stambenih objekata te njihov promet.

GRAĐEVINSKI RADOVI

Izvođenje svih vrsta građevinskih radova.

OBRTNIČKI RADOVI

Izvođenje svih vrsta obrtničkih radova.

Imate dodatnih pitanja u vezi naših usluga ili želite ostvariti suradnju?

PROJEKTI

REFERENCE

Villa KrištoLokacija: Medulin
Godina građenja: 2020./2021.
Uloga: Glavni izvođač radova


Luksuzna Villa MedulinNovogradnja

Villa VieNovogradnja

Villas AdagioNovogradnja

Villa Radeki PoljeNovogradnja

Poslovna zgrada MedulinNovogradnja