Villa Maredi

Lokacija: Škatari, Istra
Godina građenja: 2018.
Opis radova: Izrada bazena i uređenje okoliša