OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv projekta: Stambeni kompleks Štinjan#1
Investitor: San Nekretnine d.o.o.
Izvođač: San Gradnja d.o.o.
Projektant: Studio Linia d.o.o.
Lokacija: Štinjan, Pula
Planirani početak građenja: 2021.
Planirani završetak građenja: 2022.
Stambena površina: 2.650,42 m2
Površina obuhvata: 3.874,00 m2
Broj stambenih jedinica: 37
Namjena: Stambena

OPIS PROJEKTA

Projekt se sastoji od dvije slobodnostojeće i osam poluugrađenih stambenih građevina A,B,C,D,E,F,G,H,I i J. Sve građevine imaju tri nadzemne etaže, katnosti P+2. Lokacija projekta je Štinjan u ulici "Prilaz Plazine" na k.č. br. 140/68(Građevina A), 140/67(Građevina B), 140/23(Građevina C), 140/66(Građevina D), 140/60(Građevina E), 140/65(Građevina F), 140/71(Građevina G), 140/70(Građevina H) , 140/73(Građevina I)  i 140/1(Građevina J)k.o. Štinjan. Sve građevinske čestice su novoformirane od k.č. 140/2, 140/23 i 140/73 k.o. Štinjan. U blizini lokacije projekta nalazi se osnovna škola, dječji vrtić, gradska plaža Hidrobaza, ljekarna, a na svega četiri kilometara nalazi se centar grada Pule. Zemljište projekta nalazi se na samom kraju građevinske zone, te mu se prilazi s asfaltirane ceste. Parcela graniči sjeverno, zapadno i južno sa stambenim objektima, a istočno s uređenom livadom i šumicom. Sve stambene jedinice imaju osiguran potreban broj parkirnih mjesta prema prostornom planu uređenja grada Pule. Postoje dva tipa parkirnih mjesta a to su parkirno mjesto na otvorenom i natkriveno parkirno mjesto dimenzija 2,50 x 5,00 m'. U fazi projektiranja određeno je koje parkirno mjesto pripada kojoj stambenoj jedinici te ih nije moguće mijenjati ili izostaviti, a u fazi izvođenja građevinskih i instalaterskih radova predviđeno je izvođenje potrebnih instalacija za naknadnu instalaciju punjača električnih vozila.

STANETAŽATIP STANASADRŽAJKVADRATURASTATUSTLOCRT
A1PrizemljeDvosobanA1+S1+PM1+VRT65,78PRODAN
A21. KatDvosobanA2+S2+PM256,25PRODAN
A31. KatDvosobanA3+S3+PM357,19PRODAN
A42. KatDvosobanA4+S4+PM4+PM586,77PRODAN
B1PrizemljeDvosobanB1+PM1+VRT54,86PRODAN
B21. KatDvosobanB2+PM257,93PRODAN
B32. KatDvosobanB3+PM358,11PRODAN
C1PrizemljeDvosobanC1+S1+PM1+VRT68,49PRODAN
C21. KatTrosobanC2+S2+PM2+PM370,33PRODAN
C31. KatJednosobanC3+S3+PM444,70PRODAN
C42. KatDvosobanC4+S4+PM5+PM686,73PRODAN
D1PrizemljeDvosobanD1+S1+PM1+VRT62,50PRODAN
D21. KatDvosobanD2+S2+PM2+PM367,59PRODAN
D31. KatDvosobanD3+S3+PM461,67PRODAN
D42. KatTrosobanD4+S4+PM5+PM6112,03PRODAN
E1PrizemljeDvosobanE1+S1+PM1+VRT70,84PRODAN
E21. KatDvosobanE2+S2+PM261,57PRODAN
E31. KatDvosobanE3+S3+PM361,29PRODAN
E42. KatTrosobanE4+S4+PM4+PM5110,36PRODAN
F1PrizemljeDvosobanF1+PM1+VRT67,08PRODAN
F21. KatTrosobanF2+PM2+PM379,94PRODAN
F32. KatTrosobanF3+PM4+PM579,94PRODAN
G1PrizemljeDvosobanG1+PM1+VRT67,57PRODAN
G21. KatDvosobanG2+S1+PM259,21PRODAN
G31. KatDvosobanG3+S2+PM365,23PRODAN
G42. KatDvosobanG4+S3+PM4+PM598,84PRODAN
H1PrizemljeDvosobanH1+S1+PM1+VRT69,35PRODAN
H21. KatDvosobanH2+S2+PM261,26PRODAN
H31. KatDvosobanH3+S3+PM362,77PRODAN
H42. KatTrosobanH4+S4+PM4+PM5123,79PRODAN
I1PrizemljeDvosobanI1+PM1+VRT67,56PRODAN
I21. KatDvosobanI2+PM257,69PRODAN
I32. KatDvosobanI3+PM358,00PRODAN
J1PrizemljeTrosobanJ1+PM1+PM285,31PRODAN
J21.KatDvosobniJ2+PM3+PM4+S161,09PRODAN
J31.KatDvosobniJ3+PM563,04PRODAN
J42.KatDvosobniJ4+PM6+PM7+S2107,76SLOBODAN

Imate dodatnih pitanja u vezi projekta ili ste zainteresirani za kupnju stana?

VIZUALIZACIJA