Naziv projekta: Štinjan
Lokacija: Štinjan, Pula
Planirani početak građenja: 2021.
Planirani završetak građenja: 2022.

Naziv projekta: Burle #1
Lokacija: Medulin
Planirani početak građenja: 2021.
Planirani završetak građenja: 2022.

Naziv projekta: Vila Marsel
Lokacija: Volme, Medulin
Planirani početak građenja: 2022.
Planirani završetak građenja: 2023.