Naziv projekta: Štinjan
Investitor: San Nekretnine
Izvođač: San Gradnja
Projektant: Studio Linia
Lokacija: Šurida, Štinjan, Pula
Planirani početak građenja: 2021.
Planirani završetak građenja: 2022.
Stambena površina: 2.333,22m2
Površina obuhvata: 3.395,00m2
Broj stambenih jedinica: 33
Namjena: Stambena, unutar samog projekta nalazi se 9 zgrada, odnosno 33 stambene jedinice.

 

Stambeni kompleks Štinjan nalazi se uz sam rub građevinske zone u prigradskom naselju Štinjan. Na udaljenosti od 4,00 kilometara nalazi se centar grada Pule, 1,40 kilometara škola, 0,80 kilometara vrtić i 1,20 kilometara gradska plaža Hidrobaza. Kompleksu se prilazi s sporedne asfaltirane ceste, te se odvaja u ulicu kompleksa koja će biti "L" oblika. Parcela graniči sjeverno, zapadno i južno s stambenim objektima, a istočno s uređenom livadom i šumicom.

Sve stambene jedinice imaju osiguran potreban broj parkirnih mjesta prema prostornom planu grada Pule. Unutar kompleksa nalaze se dva tipa parkirnih mjesta, nenatkrivena i natkrivena parkirna mjesta.

U fazi projektiranja određeno je koje parkirno mjesto pripada kojoj stambenoj jedinici, te ih nije moguće mijenjati ili izostaviti.

U fazi izvođenja građevinskih i instalaterskih radova izvesti će se svi potrebni radovi kako bi se naknadno mogli ugraditi elektro punjači za električna vozila.

Uskoro više...

Uskoro više...

Uskoro više...

Zgrada A

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Zgrada B

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Zgrada C

Status: PRODAN

Status: SLOBODAN
Etaža: 1. kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 61,96
Spremište S2 - 2,11m2
Parkirno mjesto PM2 - 3,13
PM3 - 3,13
UKUPNO 70,33m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

 

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Zgrada D

Status: SLOBODAN
Etaža: Prizemlje

Prostorija Površina(m2)
Stan 51,61
Spremište S1 - 2,80m2
Parkirno mjesto PM1 - 3,13
Vrt 4,96
UKUPNO 62,50m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža: 1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 56,51
Spremište S1 - 4,82m2
Parkirno mjesto PM2-3,13 i PM3-3,13
UKUPNO 67,59m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Zgrada E

Status: PRODAN

Status: PRODAN

Status: SLOBODAN
Etaža: 1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 53,88
Spremište S3 - 4,28m2
Parkirno mjesto PM3-3,13
UKUPNO 61,29m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: PRODAN

Zgrada F

Status: PRODAN

Status: SLOBODAN
Etaža: 1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 73,68
Spremište NEMA
Parkirno mjesto PM2 - 3,13 i PM3 - 3,13
UKUPNO 79,94m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: PRODAN

Zgrada G

Status: SLOBODAN
Etaža:
Prizemlje

Prostorija Površina(m2)
Stan 53,80
Spremište NEMA
Parkirno mjesto PM1 - 3,13
Vrt 10,64
UKUPNO 67,57m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža:
1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,11
Spremište S1 - 1,97m2
Parkirno mjesto PM2 - 3,13
UKUPNO 59,21m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža:
1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,90
Spremište S2 - 1,97m2
Parkirno mjesto PM3 - 8,36 (natkriveno)
UKUPNO 65,23m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: PRODAN

Zgrada H

Status: SLOBODAN
Etaža:
Prizemlje

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,77
Spremište S1 - 3,71
Parkirno mjesto PM1 - 3,13
Vrt 7,74
UKUPNO 69,35m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža:
1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,99
Spremište S2 - 3.14
Parkirno mjesto PM2 - 3.13
UKUPNO 61.26m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža:
1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,94
Spremište S3 - 4.72
Parkirno mjesto PM3 - 3.13
UKUPNO 62.77m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: PRODAN

Zgrada I

Status: PRODAN

Status: SLOBODAN
Etaža:
1.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54.56
Spremište NEMA
Parkirno mjesto PM2 - 3.13
UKUPNO 57.69m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Status: SLOBODAN
Etaža:
2.kat

Prostorija Površina(m2)
Stan 54,56
Spremište NEMA
Parkirno mjesto PM3 - 3.13
UKUPNO 58.00m2

Sve površine su izražene sa koeficijentom umanjenja. Lođa 0.75, natkrivena terasa 0.50, nenatkrivena terasa 0.25, parkirno mjesto 0.25, spremište 0.75, vrt 0.10

Imate dodatnih pitanja u vezi projekta ili ste zainteresirani za kupnju stana?

3D PRIKAZ KOMPEKSA