Ville Caeli i Terra

Lokacija: Draguzeti, Istra
Godina građenja: 2018.