Villa Tina

Lokacija: Vržnaveri, Istra
Godina građenja: 2014./2015.