Villa Anica

Lokacija: Vržnaveri, Istra
Godina građenja: 2012./2013.