Koralle Mugeba

Lokacija: Mugeba, Istra
Godina građenja: 2020./2021.