Naziv projekta: Adaptacija Ližnjan
Lokacija: Ližnjan, Istra
Godina građenja: 2018.
Opis posla: Adaptacija kata obiteljske kuće i uređenje fasade